Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Biały Bór

Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające

Utworzono dnia 13.01.2023

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2022 r. poz. 447 ze zm.)

 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

 

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

- w opiece i wychowaniu dzieci,

- w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

- ma stałe źródło utrzymania,

- ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje

obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,

- uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

- przebywa na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Białym Borze,

- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Białym Borze,

- podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu

kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Agnieszka Łazor
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny