Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Biały Bór

Rodziny wspierające

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2020 r. poz. 821 z póżń. zm.).

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:
- w opiece i wychowaniu dzieci,
- w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
- ma stałe źródło utrzymania,
- ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,
- uzyskała  zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
- przebywa na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą  należy:
- złożyć wniosek na rodzinę  wspierającą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Borze,
- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze,
- podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny